GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Gävleborg - postal codes 
Either enter a postal code (eg. "9011", "AB1", "9980-999") or a city (eg. "London")
 
PlaceCodeCountryAdmin1Admin2Admin3
1Gävle801 31SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
2Gävle803 11SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
3Gävle806 31SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
4Hedesunda810 40SwedenGävleborgGävle
   60.4/17
5Valbo818 33SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
6Gävle800 06SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
7Gävle800 11SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
8Gävle800 14SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
9Gävle801 76SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
10Gävle802 51SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
11Gävle802 52SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
12Gävle802 66SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
13Gävle802 84SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
14Gävle802 86SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
15Gävle802 88SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
16Gävle802 91SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
17Gävle803 20SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
18Gävle803 25SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
19Gävle804 23SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
20Gävle806 28SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
21Gävle806 33SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
22Gävle806 35SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
23Gävle806 45SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
24Valbo818 30SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
25Gävle800 02SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
26Gävle801 02SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
27Gävle801 03SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
28Gävle801 26SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
29Gävle801 82SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
30Gävle802 50SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
31Gävle802 55SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
32Gävle802 57SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
33Gävle802 67SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
34Gävle802 83SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
35Gävle802 92SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
36Gävle803 09SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
37Gävle803 10SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
38Gävle804 26SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
39Gävle804 27SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
40Gävle804 31SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
41Gävle804 33SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
42Gävle805 95SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
43Gävle806 41SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
44Gävle806 42SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
45Gävle806 43SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
46Furuvik814 91SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.333
47Norrsundet817 30SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.133
48Bergby817 40SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.033
49Forsbacka818 03SwedenGävleborgGävle
   60.617/16.883
50Valbo818 32SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
51Forsbacka818 42SwedenGävleborgGävle
   60.617/16.883
52Valbo818 91SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
53Valbo818 92SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
54Gävle801 04SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
55Gävle801 05SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
56Gävle801 06SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
57Gävle801 27SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
58Gävle801 29SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
59Gävle801 30SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
60Gävle801 32SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
61Gävle801 33SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
62Gävle801 34SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
63Gävle801 35SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
64Gävle801 36SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
65Gävle801 37SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
66Gävle801 38SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
67Gävle801 74SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
68Gävle801 87SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
69Gävle802 53SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
70Gävle802 54SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
71Gävle802 60SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
72Gävle802 62SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
73Gävle802 63SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
74Gävle802 64SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
75Gävle802 69SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
76Gävle802 70SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
77Gävle802 75SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
78Gävle802 77SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
79Gävle802 80SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
80Gävle802 82SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
81Gävle803 21SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
82Gävle803 23SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
83Gävle803 24SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
84Gävle804 29SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
85Gävle804 32SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
86Gävle805 96SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
87Gävle805 97SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
88Gävle805 98SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
89Gävle806 36SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
90Gävle806 37SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
91Gävle806 46SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
92Gävle806 48SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
93Gävle806 49SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
94Valbo818 02SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
95Valbo818 21SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
96Valbo818 31SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
97Forsbacka818 41SwedenGävleborgGävle
   60.617/16.883
98Gävle800 04SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
99Gävle800 08SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
100Gävle800 10SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
101Gävle800 15SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
102Gävle801 07SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
103Gävle801 28SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
104Gävle801 70SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
105Gävle801 81SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
106Gävle801 84SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
107Gävle801 88SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
108Gävle802 56SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
109Gävle802 72SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
110Gävle802 76SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
111Gävle802 85SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
112Gävle803 01SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
113Gävle804 24SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
114Gävle804 25SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
115Gävle804 28SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
116Gävle804 34SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
117Gävle805 91SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
118Gävle805 92SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
119Gävle806 26SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
120Gävle806 27SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
121Gävle806 32SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
122Gävle806 34SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
123Gävle806 38SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
124Bergby817 02SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.033
125Norrsundet817 21SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.133
126Hamrångefjärden817 93SwedenGävleborgGävle
   60.9/17.067
127Valbo818 34SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
128Gävle801 39SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
129Gävle802 61SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
130Gävle802 65SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
131Gävle802 74SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
132Gävle802 93SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
133Gävle804 30SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
134Gävle802 81SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
135Bergby817 92SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.033
136Gävle801 08SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
137Gävle801 71SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
138Gävle801 83SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
139Gävle801 85SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
140Gävle802 10SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
141Gävle802 58SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
142Gävle802 87SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
143Gävle805 01SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
144Gävle806 47SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
145Norrsundet817 01SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.133
146Valbo818 01SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
147Hedesunda818 04SwedenGävleborgGävle
   60.4/17
148Valbo818 35SwedenGävleborgGävle
   60.65/17.033
149Hedesunda818 45SwedenGävleborgGävle
   60.4/17
150Hedesunda818 95SwedenGävleborgGävle
   60.4/17
151Hedesunda818 96SwedenGävleborgGävle
   60.4/17
152Gävle802 00SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
153Gävle802 71SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
154Gävle803 02SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
155Gävle803 22SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
156Gävle806 00SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
157Gävle801 01SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
158Gävle801 72SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
159Gävle801 00SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
160Gävle801 73SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
161Gävle801 86SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
162Gävle804 00SwedenGävleborgGävle
   60.675/17.142
163Norrsundet817 91SwedenGävleborgGävle
   60.95/17.133


borders

 

Stockholm, Västerbotten, Norrbotten, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland,

 

Ockelbo, Hofors, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Gävle, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall,