GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications for user burlin

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 M2019 04 21 11:20:48ÖnSEburlinP.PPLmovement 0.169 km
10 D2019 04 21 11:20:18OenSEburlinP.PPLIT WAS TWO OF THE SAME NAME
2 M2019 04 21 11:19:28ÖnSEburlinP.PPLmovement 0.392 km; new adm3code:226003; new adm4code:2465
4 M2019 04 21 09:37:18RåsjönSEburlinP.PPLmovement 0.009 km
3 M2019 04 21 09:36:04RåsjönSEburlinP.PPLmovement 0.646 km
0 D2019 04 21 08:12:02ÖvverbySEburlinP.PPLthis place was only ther for test reasons
-1 C2019 04 21 08:11:09ÖvverbySEburlinP.PPLcreated
0 D2019 04 21 08:07:49StorrsjönSEburlinP.PPLit was only made for test
-1 C2019 04 21 08:07:03StorrsjönSEburlinP.PPLcreated
0 D2019 04 21 08:06:20LillsjönSEburlinH.LKthis was only a test
-1 C2019 04 21 08:05:30LillsjönSEburlinH.LKcreated
7 U2019 04 20 09:24:10On IslandSEburlinP.PPL
6 U2019 04 20 09:23:59On IslandSEburlinP.PPLtimeZoneId:Asia/Tomsk>Europe/Stockholm
5 U2019 04 20 09:23:35On IslandSEburlinP.PPL
4 U2019 04 20 09:23:34On IslandSEburlinP.PPL
3 U2019 04 20 09:23:28On IslandSEburlinP.PPL
2 U2019 04 20 09:23:00On IslandSEburlinP.PPLtimeZoneId:Europe/Stockholm>Asia/Tomsk
1 U2019 04 20 09:20:22On IslandSEburlinP.PPL
0 U2019 04 20 09:15:19On IslandSEburlinP.PPL
-1 C2019 04 20 09:10:57On IslandSEburlinP.PPLcreated
-1 C2019 04 20 08:31:02Borgsjö skansSEburlinS.HSTScreated
-1 C2019 04 19 16:22:49FågelvikSEburlinP.PPLcreated
-1 C2019 03 06 14:38:32GudmundstjärnSEburlinS.MUScreated
0 D2019 02 12 09:03:57Lagfors SågSEburlinS.MLSWEXISTERAR INTE LÄNGRE
0 D2019 02 12 09:02:21Krigsbyns SågverkSEburlinS.MLSWhelt fel. finns inte längre denna plats
2 U2019 02 12 09:01:07LögdenSEburlinH.LKname:Lögden>Lögdösjön
1 D2019 02 12 09:00:24MjällånSEburlinH.STMdetta är ljustorpsån
0 D2019 02 12 08:58:50Norrviks SågverkSEburlinS.MLSWdenna plats finns inte
0 D2019 02 12 08:56:06Lögdö VarvSEburlinS.MFGfinns inget Lögdö varv nu
0 D2019 02 12 08:50:37Uddefors SågverkSEburlinS.MLSWHar funnits men inte här och finns inte länge
0 D2019 02 12 08:49:29Skäljoms SågverkSEburlinS.MLSWfelplacerad och finns ej längre
0 D2019 02 12 08:47:16Mariafors SågverkSEburlinS.MLSWfelplacerat och existerar inte idag
0 D2019 02 10 11:12:13Höglands SågverkSEburlinS.MLSWtotally wrong
0 D2019 02 10 11:11:18Östrands SulfatfabrikSEburlinS.MFGtotally wrong
3 D2019 02 10 11:07:58NolbySEburlinS.FRMtotally wrong place
0 D2019 02 10 11:05:38Edstafors SågverkSEburlinS.MLSWtotally wrong
0 D2019 02 10 11:04:59Mjälla SågverkSEburlinS.MLSWtotally wrong
0 D2019 02 10 11:03:44Öppoms Nya SågverkSEburlinS.MLSWtotally wrong
0 D2019 02 10 10:59:07Frötuna SågverkSEburlinS.MLSWTotally wrong
8 M2019 02 10 10:53:37RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0.136 km
7 M2019 02 10 10:51:59RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0 km
6 M2019 02 10 10:51:53RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0 km
5 M2019 02 10 10:51:14RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0.202 km
4 M2019 02 10 10:50:50RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0 km
3 M2019 02 10 10:50:11RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0 km
2 M2019 02 10 10:49:56RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0 km
1 M2019 02 10 10:48:51RödmyrdalenSEburlinT.VALmovement 0.984 km; new adm2code:2262; new adm3code:226202; new adm4code:2477
0 D2019 02 10 10:46:16Nylands SågverkSEburlinS.MLSWtotally wrong
1 D2019 02 10 10:45:03Harnosand/MyranSEburlinS.AIRFtotally wrong place
2 M2019 02 10 10:37:23LjustorpsånSEburlinH.STMmovement 0.652 km