GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Taiwan

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2019 07 10 07:22:23Sanjiao YuTWngaT.ISLname:Sanjiao Yu>Yan Yu,adm2:null>KIN
2019 07 10 03:35:13Zhongguang GongyuanTWngaL.PRKname:Zhongguang Gongyuan>Zhong Zheng Gongyuan,movement 3.486 km
2019 07 10 03:33:35Mingluwang MuTWngaS.CMTYmovement 10.327 km
2019 07 10 03:32:14DaboTWngaH.RFname:Dabo>Dabai Yu,adm2:null>KIN,timeZoneId:Asia/Taipei>Asia/Shanghai,movement 3.159 km
2019 07 10 03:31:46DonglinTWngaP.PPLtimeZoneId:Asia/Taipei>Asia/Shanghai,movement 0.599 km
7 U2019 05 19 16:51:11JiufenTWdskarataevP.PPLadd pop 3,100
6 I2019 05 19 16:50:59JiufenTWdskarataevP.PPLadd name :ru,Чиуфен
2 U2019 05 12 09:48:46Nangan DaoTWmarcT.ISLadd pop 4,000
1 D2019 05 12 09:48:39Nangan DaoTWmarcT.ISLduplicate 1672075
0 U2019 05 12 09:47:01Nangan DaoTWmarcT.ISLadd pop 4,000
4 I2019 04 16 17:31:47LaotanboTWpropriomeH.ANCHadd name :en,Bertha Cove(h)
3 M2019 04 16 17:31:29LaotanboTWpropriomeH.ANCHmovement 0.249 km
6 I2019 04 16 17:21:42Dongsha DaoTWpropriomeT.ISLadd name :en,Alligator Rock(h)
0 I2019 04 11 05:48:08Taijiang Cetacean MuseumTWblacksbeerS.MUSadd name :zh,台江鯨豚館
-1 C2019 04 11 05:47:09Taijiang Cetacean MuseumTWblacksbeerS.MUScreated
0 I2019 04 11 05:09:38Shanchuan Glass Suspension BridgeTWblacksbeerS.BDGadd name :zh,山川琉璃吊橋
-1 C2019 04 11 05:08:51Shanchuan Glass Suspension BridgeTWblacksbeerS.BDGcreated
3 U2019 04 11 04:50:13Xinying Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDG
2 I2019 04 11 04:50:03Xinying Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :en,Tainan Municipal Xinying Cultural Center
1 I2019 04 11 04:49:55Xinying Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :zh,臺南市立新營文化中心
0 I2019 04 11 04:49:51Xinying Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :zh,新營文化中心
-1 C2019 04 11 04:49:26Xinying Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGcreated
2 I2019 04 11 04:37:23Taijiang Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :en,Tainan Municipal Taijiang Cultural Center
1 I2019 04 11 04:37:11Taijiang Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :zh,台江文化中心
0 I2019 04 11 04:36:54Taijiang Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGadd name :zh,臺南市立台江文化中心
-1 C2019 04 11 04:33:25Taijiang Cultural CenterTWblacksbeerS.BLDGcreated
5 U2019 03 05 03:02:57Guanyin ShanTWaileenmT.MTadd elevation 616
12 I2019 02 26 15:28:52HsinchuTWaileenmP.PPLA2add name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Hsinchu
12 I2019 02 26 06:53:23TainanTWaileenmP.PPLA2add name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Tainan
4 U2019 02 23 14:59:06CaolingTWaileenmT.PKadd elevation 450
2019 02 21 03:53:10QiaozicunTWngaP.PPLmovement 0.318 km
2019 02 21 03:53:07JieshoucunTWngaP.PPLmovement 0.563 km
2019 02 21 03:52:56QingshuicunTWngaP.PPLmovement 0.579 km
2019 02 21 03:52:55QinbicunTWngaP.PPLmovement 0.912 km
2019 02 21 03:52:54Qin ShanTWngaT.HLLmovement 0.589 km
2019 02 21 03:52:53Jinsha ShanTWngaT.HLLname:Jinsha Shan>Jinshacun,adm2:null>LIE,featureClass:T>P,featureCode:HLL>PPL,movement 1.417 km
2019 02 21 03:52:50Qiugui ShanTWngaT.HLLadm2:null>LIE,movement 0.676 km
2019 02 21 03:52:14HouwocunTWngaP.PPLmovement 0.072 km
2019 02 21 03:51:21GeliTWngaT.HLLname:Geli>Geli Dao,featureCode:HLL>ISL,movement 1.025 km
2019 02 21 03:50:32Nigu ShanTWngaT.HLLmovement 0.353 km
2019 02 21 03:50:31Niujiao JianTWngaT.PTadm2:null>LIE,movement 0.237 km
2019 02 21 03:50:30Niubei LingTWngaT.HLLname:Niubei Ling>Niujiao Ling,movement 0.739 km
2019 02 21 03:50:24BaishacunTWngaP.PPLmovement 0.756 km
2019 02 21 03:50:21BanlicunTWngaP.PPLmovement 0.142 km
2019 02 21 03:50:09Bi ShanTWngaT.HLLmovement 1.31 km
2019 02 21 03:49:35DaqiucunTWngaP.PPLmovement 0.371 km
6 U2019 02 21 01:37:14Dulan ShanTWaileenmT.MT
5 U2019 02 21 01:36:45Dulan ShanTWaileenmT.MTadd elevation 1190
5 U2019 02 13 12:16:38Baxian ShanTWaileenmT.PKadd elevation 2448
5 I2019 02 13 02:30:11Zhong ShanTWaileenmT.PKdelete name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Chung_Shan ()