GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications CNL  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2 D2019 04 13 05:02:53Maşrif Baḩr al BaqarEGngaH.CNLufi -292187 deleted.
2019 04 12 10:15:52Qiţa‘ al Qar‘ahEGngaH.CNLfeatureCode:CNL>CHN
2019 04 11 15:02:38Kanal GechiRUngaH.CNLmovement 0.061 km
2019 04 11 14:50:07Derbentskiy KanalRUngaH.CNLname:Derbentskiy Kanal>Kanal Samur-Derbentskiy,movement 30.642 km
2019 04 11 14:49:36Kanal Derbent-KaparinskiyRUngaH.CNLmovement 0.177 km
3 M2019 04 11 11:33:12MakkingaastervaartNLftkleikerH.CNLmovement 0.006 km
2 M2019 04 11 11:33:01MakkingaastervaartNLftkleikerH.CNLmovement 0.196 km
2019 04 10 11:32:42Dreisam KanalDEngaH.CNLname:Dreisam Kanal>Dreisamkanal
2019 04 10 11:07:17Leopolds KanalDEngaH.CNLname:Leopolds Kanal>Leopoldskanal
2019 04 10 10:37:17Wilhelms-KanalDEngaH.CNLname:Wilhelms-Kanal>Wilhelmskanal
1 M2019 04 10 08:30:55MakkingaastervaartNLftkleikerH.CNLmovement 0 km; new adm2code:0085
4 D2019 03 11 15:30:20Canal de BeauregardMQnicolas0802H.CNLerreur
2019 03 09 15:54:23Kanal Murtazali-ShaburRUngaH.CNLmovement 1.784 km
2019 03 09 11:12:17Kanal AktashRUngaH.CNLmovement 10.961 km
2019 03 09 11:10:32Shakhbulatotarskiy KanalRUngaH.CNLmovement 3.842 km
9 U2019 03 08 11:03:20Apra New Inner Harbor Channel WW2GUpropriomeH.CNLname:Apra New Inner Harbor Channel WW2>Apra New Inner Harbor Channel
2019 03 08 05:23:15Flut-KanalDEngaH.CNLname:Flut-Kanal>Flutkanal
3 M2019 03 06 15:06:08Canal de BeauregardMQnicolas0802H.CNLmovement 0.166 km
2 M2019 03 06 15:05:49Canal de BeauregardMQnicolas0802H.CNLmovement 0.156 km
1 M2019 03 06 15:04:01Canal de BeauregardMQnicolas0802H.CNLmovement 0.001 km; new adm2code:972; new adm3code:9724; new adm4code:97204
0 M2019 01 15 11:54:09Boker KanalDEmaewnamH.CNLmovement 277.974 km; new adm2code:057; new adm3code:05774; new adm4code:05774032
2 D2019 01 12 22:41:04Tsalykskiy KanalRUngaH.CNLufi 9103960 deleted.
2 D2019 01 12 22:41:01Maşraf Sīdī ĪsáEGngaH.CNLufi 422602 deleted.
2 D2019 01 12 22:41:01Maşraf Ītāy al BārūdEGngaH.CNLufi 422570 deleted.
2019 01 11 11:14:02Maşrif al BindārīyahEGngaH.CNLadm1:00>09,movement 0.006 km
2019 01 11 11:14:01Maşrif Ḩawḑ aţ ŢiwālEGngaH.CNLadm1:00>09,movement 0.004 km
2019 01 11 11:14:01Tur‘at al ‘ArīḑahEGngaH.CNLadm1:00>09,movement 0.977 km
2019 01 11 08:02:21Maşraf Mīt YazīdEGngaH.CNLname:Maşraf Mīt Yazīd>Maşrif Mīt Yazīd,movement 0.021 km
2019 01 11 08:02:20Maşraf Umm KhalīfahEGngaH.CNLname:Maşraf Umm Khalīfah>Maşrif Umm Khalīfah
2019 01 11 07:57:14Maşraf Shi‘shā‘EGngaH.CNLname:Maşraf Shi‘shā‘>Maşrif Shi‘shā‘
2019 01 11 07:56:13Maşraf Shibīn al QanāţirEGngaH.CNLname:Maşraf Shibīn al Qanāţir>Maşrif Shibbīn al Qanāţir
2019 01 11 07:56:13Maşraf ad DayrEGngaH.CNLname:Maşraf ad Dayr>Maşrif ad Dayr,movement 0.004 km
2019 01 11 07:56:13Maşraf ash ShimūtEGngaH.CNLname:Maşraf ash Shimūt>Maşrif ash Shimūt,movement 0.022 km
2019 01 11 07:56:12Maşraf al KhaḑrāwīyahEGngaH.CNLname:Maşraf al Khaḑrāwīyah>Maşrif al Khaḑrāwīyah,adm1:00>09,movement 0.704 km
2019 01 11 07:56:12Maşraf MujūlEGngaH.CNLname:Maşraf Mujūl>Maşrif Majūl,movement 0.133 km
2019 01 11 07:56:12Maşraf Kafr ‘UlwānEGngaH.CNLname:Maşraf Kafr ‘Ulwān>Maşrif Kafr ‘Ilwān,movement 0.342 km
2019 01 11 07:56:12Maşraf al ‘AbādilahEGngaH.CNLname:Maşraf al ‘Abādilah>Maşrif al ‘Abādilah,movement 0.332 km
2019 01 11 07:56:12Maşraf ŢaḩlahEGngaH.CNLname:Maşraf Ţaḩlah>Maşrif Ţaḩlah,movement 0.005 km
2019 01 11 07:56:12Tur‘at al Falfilah al MustajaddahEGngaH.CNLmovement 0.015 km
2019 01 11 07:56:12Tur‘at al QurunfilīyahEGngaH.CNLmovement 0.014 km
2019 01 11 07:56:11Tur‘at al BarshūmīyahEGngaH.CNLmovement 0.013 km
2019 01 11 07:56:03Maşraf Abū RaqabahEGngaH.CNLname:Maşraf Abū Raqabah>Maşrif Abū Raqabah,movement 0.007 km
2019 01 11 07:56:03Maşraf SabalEGngaH.CNLname:Maşraf Sabal>Maşrif Subul,movement 4.103 km
2019 01 11 07:56:02Maşraf Abū Raqabah al QadīmEGngaH.CNLname:Maşraf Abū Raqabah al Qadīm>Maşrif Abū Raqabah al Qadīm,movement 0.563 km
2019 01 11 07:56:02Maşraf ShūshāyEGngaH.CNLname:Maşraf Shūshāy>Maşrif Shūshāy
2019 01 11 07:56:02Maşraf SubkEGngaH.CNLname:Maşraf Subk>Maşrif Subk
2019 01 11 07:56:02Maşraf SimmānEGngaH.CNLname:Maşraf Simmān>Maşrif Simmān,movement 0.007 km
2019 01 11 07:53:34Maşraf BurdaynEGngaH.CNLname:Maşraf Burdayn>Maşrif Burdayn
2019 01 11 07:53:34Maşraf al QalyūbīyahEGngaH.CNLname:Maşraf al Qalyūbīyah>Maşrif al Qalyūbīyah
2019 01 11 07:53:33Maşraf al ḨudūdahEGngaH.CNLname:Maşraf al Ḩudūdah>Maşrif al Ḩudūdah,movement 0.014 km


View the latest edits on GoogleEarth.